Posty

Wyświetlanie postów z maj, 2021

Klasztor franciskanów w Kadynach i rezerwat Kadyński Las.

Obraz
Rezerwat Kadyński Las został utworzony w 1972 roku i ma powierzchnię 8,11 ha. W rezerwacie stwierdzono występowanie 91 gatunków roślin, w tym 23 gatunków drzew i krzewów. K lasztor położony jest na Górze Klasztornej na skraju rezerwatu Kadyński Las na terenie Wysoczyzny Elbląskiej. W spólnota zakonna liczy 3 osoby: O. Gracjan, O. Kalikst i O. Tarsycjusz. Obejmują oni opieką duszpasterską parafię kadyńską w ilości 600 dusz. Nasz klasztor przyciąga wiele młodych par, które pragną w tym miejscu zawrzeć sakramentalny związek małżeński.  Pragną, aby klasztor był otwarty dla każdego, kto chciałby po prostu zasmakować szczególnej ciszy, która przenika całe to wzgórze, by wyraźniej usłyszeć głos Boga. Obecnie klasztor jest w stanie przyjąć 15 osób na trzydniowe rekolekcje. Można również przyjechać na indywidualny dzień skupienia i medytacji ze Słowem Bożym. (ze strony https://klasztorkadyny.pl/zakon) To miejsce z duszą, do którego chce się wracać. Warto też udać się na dół - do sławne