Świetlana kraina w śniegu

Czy to światełko w tunelu?
Nie, to światełka w zamieci...
Świetlana kraina okryta śniegiem.
I śniegowy strażnik .....