wiosenne rozlewiska Biebrzy..

Kilka ujęć z wysokiego stanu wody nad Biebrzą... zalane łąki i drogi.
I tylko ptaki wodne cieszą się z tego stanu rzeczy..