Pielgrzymka do Włoch dzień 7 - Roma 3

Dziś ostatni raz jeszcze Rzym: 

Circo Massimo- zwane też COLOSSEUM
– Palatyn – Łuk Konstantyna – Via dei Fori Imperiali, Forum i Kolumna Trajana i inne
– Piazza Venezia (Ołtarz Ojczyzny) – Kapitol – Forum Romanum (z 2 tarasów widokowych) – Bazylika Ara Coeli
Bazylika Laterańska 
– Święte Schody 
– Via Merulana
Bazylika Santa Maria Maggiore

Jest pięknie..